شماره مطلب : 9126
زمان انتشار : 93/7/14 - 09:14 2014/10/6
جلسه ششم از سلسه جلسات "قرآن و علوم روز" با سخنرانی استاد امیدیانی دکترای فیزیک هسته ای و از شاگردان دکتر حسابی چهارشنبه 9مهر ماه در سالن همایشهای موسسه شهید آوینی برگزار گردید.

صوت / جلسه ششم "قرآن و علوم روز" استاد امیدیانی

جلسه ششم از سلسه جلسات "قرآن و علوم روز" با سخنرانی استاد امیدیانی دکترای فیزیک هسته ای و از شاگردان دکتر حسابی چهارشنبه 9مهر ماه در سالن همایشهای موسسه شهید آوینی برگزار گردید.

صوت ها

اضافه کردن دیدگاه جدید