شماره مطلب : 23706
زمان انتشار : 97/10/22 - 11:33 2019/1/12

تصویری از مهران احمدی در ۲۰ سال پیش

آوینی فیلم: مهران احمدی با وجود اینکه سال گذشته اولین فیلم سینمایی اش را کارگردانی کرد، همچنان با نقش های غیرجدی برای مخاطبان شناخته می شود. بازیگر مجموعه پایتخت، تصویری مربوط به ۲۰ سال پیش خود را در فضای اینستاگرام قرار داد.

آوینی فیلم: مهران احمدی با وجود اینکه سال گذشته اولین فیلم سینمایی اش را کارگردانی کرد، همچنان با نقش های غیرجدی برای مخاطبان شناخته می شود. بازیگر مجموعه پایتخت، تصویری مربوط به ۲۰ سال پیش خود را در فضای اینستاگرام قرار داد.

اضافه کردن دیدگاه جدید