شماره مطلب : 23131
زمان انتشار : 97/9/13 - 11:01 2018/12/4
آوینی فیلم: مجید ابهری رفتار شناس و آسیب شناس اجتماعی نیز درباره بی احترامی برخی مجریان به مهمان و تاثیر و بدآموزی که می تواند در نوع اجرای این افراد در جامعه داشته باشد، به بانی فیلم گفت: بی احترامی به مدعوین و مهمانان در رسانه ملی حرکتی بدآموزانه است.

بررسی وضعیت رفتاری مجری جوان «من و شما» از نگاه یک رفتار شناس و آسیب شناس اجتماعی

آوینی فیلم: مجید ابهری رفتار شناس و آسیب شناس اجتماعی نیز درباره بی احترامی برخی مجریان به مهمان و تاثیر و بدآموزی که می تواند در نوع اجرای این افراد در جامعه داشته باشد، به بانی فیلم گفت: بی احترامی به مدعوین و مهمانان در رسانه ملی حرکتی بدآموزانه است.

آوینی فیلم: مجید ابهری رفتار شناس و آسیب شناس اجتماعی نیز درباره بی احترامی برخی مجریان به مهمان و تاثیر و بدآموزی که می تواند در نوع اجرای این افراد در جامعه داشته باشد، به بانی فیلم گفت: بی احترامی به مدعوین و مهمانان در رسانه ملی حرکتی بدآموزانه است. از آنجا که رسانه ملی به عنوان دانشگاهی فراگیر در جامعه فعالیت می کند، گاهی اتفاقاتی در آن رخ می دهد که باعث تعجب و تاسف می شود و فرایندهای رفتاری و فرهنگی آن در جامعه انعکاس نامناسب و نامطلوب دارد. مثل انچه که در برنامه «من و شما» اتفاق افتاد. آقای فراستی از جمله چهره های فرهنگی و سینمایی و مورد اعتماد و احترام است و در یک میزگرد این چنین مورد بی احترامی قرار می گیرند. وی ادامه داد: مهم این نیست که مهمان چه کسی است. نکته مهم در اینجاست که مخاطبان این رسانه از همه سنین و طیف های سنی و فرهنگی هستند که این برنامه ها را تماشا می کنند. وی ادامه داد: به نظر من اینکه کسی پارتی داشته باشد و یا چهره و صدای خوبی داشته باشد و به مجری گری بپردازد کار خوبی نیست. بلکه مجریان باید در کلاس های رفتاری شرکت کرده و نکات ضروری را برای اثرگذاری به مخاطبان آموزش ببینند. از آنجا که رفتار بسیاری از مجریان الگوی برخی از نوجوانان و جوانان و حتی بزرگسالان می شود، اینگونه بی احترامی ها علاوه بر جریحه دار بودن احساسات مخاطبان باعث اثرات نامطلوب در جامعه می گردد. مجریان تلویزیونی باید از روانشناسان در کلاس های مختلف بهره جویند تا چنین اتفاقاتی روی ندهد. وی در پایان نیز عنوان کرد: بارها مشاهده شده که مجریان به دلیل کم تجربگی به مهمانان خود اهانت می کنند که این گونه اتفاقات بی احترامی به مخاطب هم هست. ضمن اینکه صمیمی شدن بیش از حد مجری با مهمان هم کار درستی نیست. بنابراین باید کلاس های آموزشی بسیاری در زمینه روانشناسی هم ببینند.

اضافه کردن دیدگاه جدید