شماره مطلب : 22969
زمان انتشار : 97/8/27 - 10:36 2018/11/18
آوینی فیلم: براساس اعلم دفاتر پخش رقم فروش فیلم ها در تهران تا پایان هفته گذشته مشخص شد.
ارقام به تومان و براساس اعلام دفاتر پخش است

جدول فروش فیلم ‏های روی پرده سینماها

آوینی فیلم: براساس اعلم دفاتر پخش رقم فروش فیلم ها در تهران تا پایان هفته گذشته مشخص شد.

آوینی فیلم: براساس اعلم دفاتر پخش رقم فروش فیلم ها در تهران تا پایان هفته گذشته مشخص شد.

لیست فروش فیلم های بالانشین جدول در زیر ارائه می شود.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید