شماره مطلب : 22748
زمان انتشار : 97/7/25 - 14:22 2018/10/17
آوینی فیلم: انجمن «پِن» شعبه آمریکا از دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور شکایت کرد. انجمن اهل قلم این کشور سازمان نماینده نویسندگان و اساتید ادبی، شکایتی علیه ترامپ مبنی بر استفاده وی از اهرم قدرت برای حمله به خروجی رسانه‌ها در نقض متمم اول، به دادگاه ارائه دادند.

شکایت انجمن قلم آمریکا از ترامپ

آوینی فیلم: انجمن «پِن» شعبه آمریکا از دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور شکایت کرد. انجمن اهل قلم این کشور سازمان نماینده نویسندگان و اساتید ادبی، شکایتی علیه ترامپ مبنی بر استفاده وی از اهرم قدرت برای حمله به خروجی رسانه‌ها در نقض متمم اول، به دادگاه ارائه دادند.

آوینی فیلم: انجمن «پِن» شعبه آمریکا از دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور شکایت کرد. انجمن اهل قلم این کشور سازمان نماینده نویسندگان و اساتید ادبی، شکایتی علیه ترامپ مبنی بر استفاده وی از اهرم قدرت برای حمله به خروجی رسانه‌ها در نقض متمم اول، به دادگاه ارائه دادند.

در طرح دعوای این شکایت آمده است: اوروزنامه‌‌نگاران و سازمان‌های خبری را که مطالبی که خوشایند خودش نبوده، تهدید به انتقام و واکنش کرده است و از این واکنش ترامپ چنین بر می‌آید که عمداً به تمام نویسندگان و روزنامه‌نگاران رسانده که چنانچه چیزی علی رغم میل باطنی او عنوان کنند با انتقام دولت فدرال مواجه خواهند بود.

سخنگوی کاخ سفید فعلا پاسخی در مورد شکایت نویسندگان و روزنامه‌نگاران ارائه نداده است.

انجمن پن در طرح این دعوی، نقض «متمم اول» قانون اساسی توسط دونالد ترامپ را پیگیری می‌کند و دستوری که مانع استفاده ترامپ از قدرت جایگاه فعلی‌اش علیه روزنامه‌نگارانی شود که مطالب انتقادی در مورد دولت او می‌نویسند.

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید