شماره مطلب : 22747
زمان انتشار : 97/7/25 - 14:19 2018/10/17
آوینی فیلم: فاطمه معصومی از شاعران کشورمان شعر‌‌ی را به امام حسن مجتبی(ع) تقد‌‌یم کرده است.
شعری در رثای کریم اهل‌بیت

بدانید اهل عالم که «حسن» امروز تنها نیست

آوینی فیلم: فاطمه معصومی از شاعران کشورمان شعر‌‌ی را به امام حسن مجتبی(ع) تقد‌‌یم کرده است.

آوینی فیلم: فاطمه معصومی از شاعران کشورمان شعر‌‌ی را به امام حسن مجتبی(ع) تقد‌‌یم کرده است:

ندارد گنبد و گلدسته‌ای اما چراغانیست

مزار حضرت خورشید گرم نور افشانیست

امان از ظلمتی که در پی تکفیر خورشیدست

شب بیداد در دستان تارش نور زندانیست

اگر چه خاکی ست آنجا پر و بال کبوترها

هوا‌‌ی چشمها‌‌ی عاشقان هر روز بارانیست

کجا تنهاست وقتی لشکر اشکم سپاه اوست

بدانید اهل عالم که حسن امروز تنها نیست

تمام شیعیانش آشکارا عاشقش هستند

اگرچه سهم آنها از زیارت بغض پنهانیست

منبع: فارس

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید