شماره مطلب : 22730
زمان انتشار : 97/7/24 - 14:02 2018/10/16
آوینی فیلم: فاز نخست فیلم که مربوط به دوران کودکى غلامرضا تختی است، پس از ۲۰ روز در احمد آباد مستوفى به اتمام رسید.

خروج «امیر جدیدی» از پروژه سینمایی «غلامرضا تختی»

آوینی فیلم: فاز نخست فیلم که مربوط به دوران کودکى غلامرضا تختی است، پس از ۲۰ روز در احمد آباد مستوفى به اتمام رسید.

آوینی فیلم: فاز نخست فیلم که مربوط به دوران کودکى غلامرضا تختی است، پس از ۲۰ روز در احمد آباد مستوفى به اتمام رسید.

مراحل تمرین کشتی و آمادگى جسمانى امیرجدیدى بازیگر نقش غلامرضا تختى به مدت شش ماه مستمر ادامه داشت اما به دلیل طولانى شدن آماده سازى دکورهاى فاز ٢و ٣که مربوط به نوجوانى و جوانى غلامرضا تختى است، تغییردر زمان بندى پروژه و از طرفى به علت حساسیت بسیار زیاد گریم بزرگسالی جهان پهلوان تختی که نیاز به مواد اولیه تهیه شده از خارج از کشور داشت، تست گریم به روز‌های اخیر موکول شد.

بعد از تست گریم، گروه تولید و آقاى امیر جدیدی به این نتیجه رسیدند که امکان فیلمبردارى مبارزات کشتى جهان پهلوان تختى با این گریم سنگین امکان پذیر نیست. همین طور امکان حذف این صحنه‌ها هم از فیلمنامه به هیچ وجه میسر نیست که با طولانی شدن زمان پیش تولید و تولید و داشتن تعهد از جانب آقاى جدیدی به پروژه‌های دیگر، با توافق کامل، همکاری ایشان با پروژه «غلامرضاتختی» قطع شد. گروه تولید با جایگزین کردن بازیگر دیگرى کار خود را از امروز مجددا آغاز کرده است.

به زودی لیست کامل عوامل فیلم منتشر خواهد شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید