شماره مطلب : 21847
زمان انتشار : 96/12/12 - 11:27 2018/3/3
آوینی فیلم: نظام نامه اکران سال های ۹۷ و ۹۸ که در سه ماه گذشته در جلسات پیاپی با حضور کارشناسان و استفاده از نظرات فعالان حوزه های پخش، تولید، توزیع آماده شده بود، با اتمام بررسی تغییرات لازم در روز سه شنبه، اجرای آن طی نامه ای توسط رئیس سازمان سینمایی ابلاغ شد.
با اتمام رسیدگی ها و بررسی ها

نظام نامه اکران سال های ۹۷ و ۹۸ منتشر شد

آوینی فیلم: نظام نامه اکران سال های ۹۷ و ۹۸ که در سه ماه گذشته در جلسات پیاپی با حضور کارشناسان و استفاده از نظرات فعالان حوزه های پخش، تولید، توزیع آماده شده بود، با اتمام بررسی تغییرات لازم در روز سه شنبه، اجرای آن طی نامه ای توسط رئیس سازمان سینمایی ابلاغ شد.

آوینی فیلم: نظام نامه اکران سال های ۹۷ و ۹۸ که در سه ماه گذشته در جلسات پیاپی با حضور کارشناسان و استفاده از نظرات فعالان حوزه های پخش، تولید، توزیع آماده شده بود، با اتمام بررسی تغییرات لازم در روز سه شنبه، اجرای آن طی نامه ای توسط رئیس سازمان سینمایی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی، بصری این آیین نامه که در جلساتی با حضور ریاست سازمان سینمایی نهایی شده است نسبت به آیین نامه سال 95 و 96 دارای ویژگی هایی است که طی روزهای آینده توسط معاونت نظارت وارزشیابی همسو با سیاست های شفاف سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر خواهد شد.
از جمله ویژگی های نظام نامه جدید اکران می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- افزایش سرگروه ها از پنج به هفت سرگروه به منظور ایجاد امکان اکران تعداد بیشتری فیلم و پیشگیری از انباشتگی نمایش فیلم ها در مقاطعی از سال خصوصاً ماه های آخر سال
- حفظ سقف اکران دو فیلم همزمان از یک دفتر، علی رغم، افزایش تعداد گروه‌های نمایش به منظور ایجاد امکان اکران فیلم از دفاتر مختلف
- تشکیل شورای عالی اکران جهت رسیدگی به عملکرد کارگروه اکران و نظارت بر اکران عادلانه و ایجاد تنوع در نمایش فیلم ها، با حضور معاون نظارت و ارزشیابی سازمان امورسینمایی و سمعی و بصری
- الزام به ثبت قرارداد حال ، آینده و بزودی فیلم ها جهت برنامه ریزی دقیق و داشتن فرصت کافی برای تبلیغات و معرفی فیلم ها
- تشکیل کمیته انضباطی نمایش به منظور نظارت دقیق برعملکرد دفاتر پخش فیلم و سینماها جهت پیشگیری از تخلفات احتمالی
- مسئولیت پذیری بیشتر معاونت نظارت و ارزشیابی در حوزه نمایش و نظارت بر اکران عادلانه فیلم ها
- تسری یافتن نظام نامه اکران به ظرفیت نمایش شهرستان ها و تقسیم سالن بین فیلم ها

منبع: روابط عمومی سازمان سینمایی

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید