شماره مطلب : 21839
زمان انتشار : 96/12/2 - 16:02 2018/2/21
آوینی فیلم: در حالی که دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس از برآورد رقم  یک و نیم میلیاردی برای برپایی «هفتمین جشنواره مد و لباس فجر» خبر می دهد، باید از مسئولان مختلف و دست اندرکار مرتبط با این جشنواره ی به ظاهر ملی پرسید که «عایدی این جشنواره تاکنون برای فرهنگ و هنر این سرزمین چه بوده است؟»
«هفتمین جشنواره مد و لباس فجر» و انواع سوالات بی پاسخ مانده!

جشنواره بین المللی یا نمایشگاه مانتو و لباس؟!

آوینی فیلم: در حالی که دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس از برآورد رقم یک و نیم میلیاردی برای برپایی «هفتمین جشنواره مد و لباس فجر» خبر می دهد، باید از مسئولان مختلف و دست اندرکار مرتبط با این جشنواره ی به ظاهر ملی پرسید که «عایدی این جشنواره تاکنون برای فرهنگ و هنر این سرزمین چه بوده است؟»

آوینی فیلم: در حالی که دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس از برآورد رقم  یک و نیم میلیاردی برای برپایی «هفتمین جشنواره مد و لباس فجر» خبر می دهد، باید از مسئولان مختلف و دست اندرکار مرتبط با این جشنواره ی به ظاهر ملی پرسید که «عایدی این جشنواره تاکنون برای فرهنگ و هنر این سرزمین چه بوده است؟»

البته بنا به گفته حمید قبادی؛ دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در نشست خبری امروز، تخصیص رقم یک و نیم میلیاردیِ مورد نظر برگزارکنندگان، شکل واقعی به خود نخواهد گرفت. همچنین قرار است رقم دقیق هزینه های هفتمین جشنواره مد و لباس فجر به صورت رسمی و بعد از اختتامیه اعلام شود، وعده ای که دبیران دیگر جشنواره هم پیشتر اعلام و البته عملی نساختند، اما جدا از توجه به مساله هزینه ها، بحث فایده در میان می آید که جشنواره ای که تحت عنوان «مد و لباس» به شکل سالیانه برگزار می شود، چه خروجی مناسبی تاکنون داشته و چه امیدی برای ادامه برگزاری اش باید داشت؟! آیا سیاستگذاران جشنواره و مجریان راه اندازی کار گروه مد و لباس به شکلی واقعی تاکنون توانسته اند به بهره وری های اجتماعی و اقتصادی نائل شوند؟ آیا این جشنواره به برندسازی فرهنگی محصولات و نوع پوشش مختص به فرهنگ ایرانی منجر شده است؟ اهداف «قانون ساماندهی مد و لباس» چقدر در طی برگزاری ادوار «جشنواره مد و لباس» شکل اجرایی به خود گرفته است؟ این جشنواره چه روند رو به رشدی در مسیر الگوسازی فرهنگی در جامعه ایرانی داشته که حالا دبیرش به دنبال دریافت رقم بودجه ای میلیاردی است؟!

 اگر چه به طور حتم یکسری گزارشات برای رفع حاجت درباره چنین رویدادهایی از سوی دست اندرکاران رسانه ای می شود که شامل کلی گویی های بدون سرنخ مشترک است، اما در یک نگاه کلی درباره ادوار برگزاری جشنواره ای تحت عنوان «مد و لباس فجر» به هیچ عایدی مشخصی نمی رسیم و تنها برای یکسری شعارهای مشخص و بدون وجود هرگونه کارایی، چند تقدیر و هزینه هایی نامشخص در قالب تخصیص بودجه در نظر گرفته می شود و هر ساله تحت عنوان «فجر» به نمایش درمی آید. اما در یک نگاه واقعی باید دید که اصلا میزان کارآمدی کارگروه مد و لباس در مدت راه اندازی اش چقدر بوده است و جشنواره ای را که به ظاهر جهت الگوسازی نحوه پوششی برازنده در نظر گرفته شده است، تا چه اندازه باید موثر دانست. آیا خروجی این جشنواره با فضای فکری و فرهنگی جامعه حتی اندکی همخوانی دارد؟ آیا بهتر نیست عنوان «جشنواره» را به «نمایشگاه» تبدیل کنیم؟! و اصلا چند درصد از مردمان این جامعه از برگزاری مراسمی تحت عنوان «جشنواره» و برای موضوع «مد و لباس» آگاهی دارند؟ سوالاتی از این دست برای جشنواره فوق بسیار است و لازم به توضیح شفاف متولیان امر در این خصوص خواهد بود.

منبع: آینه نیوز

اضافه کردن دیدگاه جدید