شماره مطلب : 21591
زمان انتشار : 96/8/24 - 10:30 2017/11/15
آوینی فیلم - رضا خوش تراش پسندیده ابیاتی سروده و آن را به «کرمانشاه زخمی» تقدیم کرده است.

تلّی از آوار شهری را به هجران می‌کشد

آوینی فیلم - رضا خوش تراش پسندیده ابیاتی سروده و آن را به «کرمانشاه زخمی» تقدیم کرده است.

رضا خوش تراش پسندیده ابیاتی سروده و آن را به «کرمانشاه زخمی» تقدیم کرده است.

 این زمین در مصلحت درد فراوان می‌کشد

این خبر جغرافیایی را به طوفان می‌کشد

 مهربانی را نمی‌دانم کجا پیدا کنم

تلّی از آوار شهری را به هجران می‌کشد

 بار دیگر گم شده اسطوره‌های داستان

پهلوانان را دوباره سمت میدان می‌کشد

 بیستون لبریز از اندوه می‌لرزد به خود

اشک‌هایش قصر شیرین را به باران می‌کشد

 یک زمانی زخم بم را مرهم و درمان شدند

درد کرمانشاه را امروز کرمان می‌کشد

 آنقدر این غم عجیب و سخت و سنگین است که...

کربلایی‌هایمان را از خراسان می‌کشد

 شهر عاشق گشته در راه زیارت کرده‌ها

با غمش امروز ایران را پریشان می‌کشد

منبع: فارس

اضافه کردن دیدگاه جدید