شماره مطلب : 20393
زمان انتشار : 96/5/11 - 09:58 2017/8/2
آوینی فیلم - قطعه «آتش به اختیار» با شعر، موسیقی و صدای سینا دستخوش و با تنظیم امید رهبران منتشر شد.

«آتش به اختیار» صدای سینا دستخوش منتشر شد

آوینی فیلم - قطعه «آتش به اختیار» با شعر، موسیقی و صدای سینا دستخوش و با تنظیم امید رهبران منتشر شد.

قطعه آتش به اختیار با شعر، موسیقی و صدای سینا دستخوش و با تنظیم امید رهبران منتشر شد. در ادامه میتوانید متن شعر این قطعه را بخوانید و موسیقی آن را بشنوید:

راز پس قناسه به دستان شما چیست؟

تعبیر میانداری الآن شما چیست؟

می ترسد از آتش که به مختار سپردید

هرکس که نبیند نوک پیکان شما چیست

آقا تو غریبی و بعید است کسی هم

عقلش برسد معنی فرمان شما چیست

ای عده ی کوفی صفت از ظلم بترسید

آخر سبب سستی پیمان شما چیست؟

چشمی که شود دوخته بر دست اجانب

سودی نبرد، حاصل خسران شما چیست؟

از غیرت ما سوخته حتما تن شیطان

اما کز افتاده به دامان شما چیست؟

شمشیر شما از احد و بدر غلاف است

پس حاصل دینداری و ایمان شما چیست

چون درد که افتاده به زانوی قیامید

ای کاش بدانیم که درمان شما چیست

منبع: فارس

اضافه کردن دیدگاه جدید