شماره مطلب : 19367
زمان انتشار : 96/2/26 - 10:34 2017/5/16
آوینی فیلم - نسخه مکتوب و صوتی گزیده کیمیای سعادت اثر امام محمد غزالی با گزینش بهاالدین خرمشاهی و صدای بهروز رضوی توسط انتشارات معین منتشر و راهی بازار نشر شد.

گزیده «کیمیای سعادت» با گزینش خرمشاهی و صدای بهروز رضوی منتشر شد

آوینی فیلم - نسخه مکتوب و صوتی گزیده کیمیای سعادت اثر امام محمد غزالی با گزینش بهاالدین خرمشاهی و صدای بهروز رضوی توسط انتشارات معین منتشر و راهی بازار نشر شد.

نسخه مکتوب و صوتی گزیده کیمیای سعادت اثر امام محمد غزالی با عنوان «اکسیر خوشبختی»، گزینش بهاالدین خرمشاهی و صدای بهروز رضوی به تازگی توسط انتشارات معین منتشر و راهی بازار نشر شده است.چندی پیش و اوایل ابتدای اردیبهشت امسال بود که کتاب صوتی و مکتوب «گزیده جوامع الحکایات» با گزینش و توضیح امیربانو کریمی و خوانش ژرژ پطرسی توسط این ناشر عرضه شد.گنج حکمت، گزیده ای از آثار منثور ادبیات کلاسیک فارسی را در بر می گیرد که تاکید شده با خوانش صحیح به مخاطبان ارائه شوند. در مطلبی که بهزاد میرزایی دبیر این مجموعه برای معرفی آن نوشته، اشاره شده است: اجرای درست و در عین حال جذاب شاهکارهای نثر فارسی جز به اتکای صدای آشنای فرهیخته‌ترین صداپیشگان این مرز و بوم ممکن نمی‌شد. استادانی که با شکیبایی و حس مسئولیت کوشیدند ضمن جلب رضایت صاحب نظران، «درست خواندن» را فدای «زیبا خواندن» نکنند.گلستان سعدی، چهار مقاله نظامی عروضی، گزیده آثار منثور احمد غزالی، گزیده فرج بعد از شدت از دهستانی مویدی، گزیده جوامع الحکایات و... از جمله آثاری هستند که پیش از این در قالب این مجموعه منتشر شده اند.ابوحامد محمدابن محمد ابن احمد طوسی یا امام محمد غزالی، معروف به زین الدین و ملقب به حجت الاسلام، عالم، متکلم، عارف و فقیه اصولی ایرانی در سال ۴۵۰ قمری در نوقان طوس متولد شد. پدرش نیز مردی عارف بود که هنگام مرگ، دو پسر خود را به احمد ابن محمد رادکانی سپرد. غزالی نیز مقدمات علوم و مختصری از فقه را نزد وصی پدرش آموخت.غزالی در نامه‌ای که به یکی از فرمانروایان سلجوقی نوشته، یادآور شده که نزدیک به ۷۰ کتاب درباره علوم دینی تالیف کرده است. عده ای، تعداد تالیفات او را تا حدود ۲۰۰ و حتی ۴۰۰ عنوان هم نوشته اند.کیمیای سعادت یکی از آثار او، از شاهکارهای نثر فارسی در حوزه ادب و اخلاق است که غزالی آن را بین سال‌های ۴۹۰ تا ۵۰۰ قمری تالیف کرده است. این اثر شامل ۴ عنوان و ۴ رکن است. عنوان‌ها عبارت اند از: در شناختن نفس خویش، در شناختن حق سبحانه و تعالی، در معرفت دنیا، در معرفت آخرت. رکن‌های کیمیای سعادت هم عبارتند از: عبادات، معاملات، مهلکات و منجیات که هر کدام شامل ۱۰ اصل هستند.از دیباچه و عنوان مسلمانی، از رکن اول: در عبادات، از رکن دوم: در معاملات، از رکن سوم: در مهلکات و از رکن چهارم: در منجیات، بخش‌های اصلی کتاب مکتوب و صوتی «اکسیر خوشبختی» هستند که زیرمجموعه و عناوین زیادی در آن‌ها گنجانده شده است.در قسمتی از این کتاب می خوانیم:اکنون وقت آن است که معنی عذاب‌القبر بشناسی، و بدانی که عذاب قبر هم دو قسم است: روحانی و جسمانی.اما جسمانی خود همه کس بشناسد. و روحانی نشناسد الا کسی که خود را بشناخته باشد و حقیقت روح خود بدانسته که: وی قایم است به ذات خویش و از قالب مستغنی است در قوام خویش، و پس از مرگ، وی باقی است، که مرگ وی را نیست نگرداند؛ لکن دست و پای و چشم و گوش و جمله حواس مرگ از وی باز ستاند؛ و چون حواس از وی بشد، زن و فرزند و مال و ضیاع و سرا و بنده و ستور و خویش و پیوند، بلکه آسمان و زمین و هرچه آن را بدین حواس توان یافت، از وی باز ستدند، اگر این چیزها معشوق وی بود و همگی خویش بدان داده بود، در عذاب فراق آن بماند به ضرورت، و اگر از همه فارغ بود و اینجا هیچ معشوق نداشت بلکه آرزومند مرگ بود، در راحت افتاد، و اگر دوستی خدای تعالی حاصل کرده بود و انس به ذکر وی یافته بود و همگی خود بدو داده بود و اسباب دنیا بر وی منغص و شوریده می داشت، چون بمرد به معشوق خویش رسید و مزاحم و مشوش از میان برخاست و به سعادت رسید.نسخه مکتوب این کتاب با ۱۶۷ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۲۰ هزار ریال چاپ شده که قیمتش همراه با دو لوح فشرده صوتی، ۴۰۰ هزار ریال است.

منبع: مهر

اضافه کردن دیدگاه جدید