شماره مطلب : 18952
زمان انتشار : 96/1/20 - 15:29 2017/4/9
آوینی فیلم-جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران در یادداشتی به مناسبت سالگرد شهادت شهید مرتضی آوینی از آرمان های ماندگارش در فرهنگ و هنر ایران اسلامی نوشت.
یادداشت جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران در سالروز شهادت شهید آوینی

تو را می ستاییم که بر سر آرمانت باقی ماندی

آوینی فیلم-جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران در یادداشتی به مناسبت سالگرد شهادت شهید مرتضی آوینی از آرمان های ماندگارش در فرهنگ و هنر ایران اسلامی نوشت.

جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران در یادداشتی به مناسبت سالگرد شهادت شهید مرتضی آوینی از آرمان های ماندگارش در فرهنگ و هنر ایران اسلامی نوشت. در متن این یادداشت آمده است:
«شهادت مَعرَج عُروج عاشقانی است که از قید جان گذشتند تابُراق عشق آنان را به وادی عدم کشاند و این عدم یعنی دست یافتن به تمام اسرار عالم، یعنی جاودانگی»
شهید بزرگوار سید مرتضی عزیز
تو را می ستاییم نه به خاطر آنکه از تمام بظاهر خوشی ها گذشتی، کلاس و دانشگاه، بازار و اداره، زمین و زمان و همه و همه را رهاکردی... تو را می ستاییم به خاطر تمام رشادت ها و جسارت هایت که ناممکن ها را ممکن می کرد... به خاطر عزت نفس و صبر و بردباریت در اسارت زمان و بخاطر کم لطفی ها و طعنه ها و کنایه ها و گاه دشنام ها که پس از دفاع از زبان دوستان به ظاهر دوست شنیدی و جواب همه آنها را با تلخند دادی. تو را می ستاییم که بر سر آرمانت باقی ماندی و لحظه ای از راه رفته باز نگشتی، تو را می ستاییم که بر سر عهد و پیمانت با خدای خویش راست قامتانه ایستادی و لحظه ای قد خمود نکردی و سرمشق شدی برای کوفیان و همه کوفی صفتان از حال تا همیشه تا یاد بگیرند که چگونه باید مشق عشق کرد.
نام و یادت به بلندای آسمان...»

اضافه کردن دیدگاه جدید