شماره مطلب : 16350
زمان انتشار : 95/1/25 - 16:25 2016/4/13
سمینار آموزشی"کارگردانی"با حضور استاد همایون اسعدیان در سینما فلسطین برگزار شد.

گزارش تصویری ۱ / سمینار آموزشی"کارگردانی"با حضور استاد همایون اسعدیان

سمینار آموزشی"کارگردانی"با حضور استاد همایون اسعدیان در سینما فلسطین برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید