شماره مطلب : 10524
زمان انتشار : 93/10/13 - 09:56 2015/1/3

چهره ها/ «پندار اکبري» در کنار پدر و برادرش

اين تصوير پندار اکبري در کنار پدرش عبدالرضا اکبري و برادر کوچکترش عرفان اکبري است.

اضافه کردن دیدگاه جدید