• محسن علی اکبری تهیه کننده سریال «نفوذ» در گفت و گو با آوینی فیلم گفت:
    آوینی فیلم: 13 آبان ماه یکی از روزهایی است که استکبار جهانی در برابر ملت مقتدر ایران تحقیر شد. وقتی جوانان پیرو امام خمینی(ره) توانستند با تسخیر سفارت امریکا واقعیت این سفارتخانه را به همگان نشان دهند تا همگان بدانند همان گونه که بنیانگذار انقلاب اسلامی عنوان کرد، آن جا به جای فعالیت های سفارتخانه جایی برای جاسوسی بوده است.