• در راستای نگاه مقام معظم رهبری و در سال «حمایت از کالای ایرانی صورت می گیرد
    آوینی فیلم: رئیس رسانه ملی به مدیران ارشد حوزه‌های مختلف دستور داد از امسال جوایز برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی فقط باید از کالاهای ایرانی باشد.