• برگرفته از منویات مقام معظم رهبری و با موضوعات اقتصادی؛
    آوینی فیلم: مجموعه پوستر «مردم گله‌مندند» در «کارگاه تولید پوستر مطالبه‌گری» تولید و توسط «جبهه طراحان انقلاب اسلامی حرا» (استان مازندران) منتشر شده است. این مجموعه پوستر برگرفته از منویات مقام معظم رهبری و با موضوعات اقتصادی تولید شده است.