• آوینی فیلم: با وجود نقدهایی که به بخش مدیریتی حوزه تئاتر می توان داشت، آثار نمایشی نسبت به آثار سینمایی از مرتبه بالاتری به لحاظ کیفی قرار دارند. نگاهی به چند اثر فکر شده تئاتری که در روزهای نخست سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر به نمایش درآمد، نمایانگر این ادعا خواهد بود.