• آوینی فیلم: آخرین ساخته احمدرضا معتمدی قرار بود چند روز پیش اکران خود را در سینماهای کشور آغاز کند اما به دلایلی که به طور حتم برای افراد پیگیر سینما مشخص است، این فیلم هم با بی مهری سینماداران و دست اندرکاران چرخه اکران مواجه شد.