• انتقادات به فصل جدید سریالی پُرهیاهو
    آوینی فیلم: روز جمعه هر 8 قسمت فصل آخر سریال «خانه پوشالی» در فضای مجازی منتشر شد و رسانه‌ها در دو روز گذشته به نقد و تحلیل روی این اثر پرداخته‌اند.