خانه عکس و تصویر مرکز آموزش مؤسسه شهید آوینی، دومین دوره جشنواره عکس «قاب‌های آسمانی» را ویژه هنرجویان دوره‌های مرکز آموزش برگزار می‌نماید.