آوینی فیلم - مجتبی امینی، دبیر جشنواره «سما» گفت: با توجه به حادثه غم‌انگیز و اسفبار حج امسال شورای سیاستگذاری جشنواره بخش ویژه‌ای به نام «عروج از منا» که شامل فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم کوتاه مستند خواهد بود را به جشنواره اضافه کرده است.